Pandrol: The trusted names in rail infrastructure have joined forces. The power of One. Find out More.

Befästningsmaskiner för alla typer av jobb

mars 22, 2019

Vi har befästningsmaskiner för alla typ av jobb såsom, nybyggnation, spårbyte och växel- och slipersbyte.  Nigel Davis, vår distributör i England, presenterade våra clipping-maskiner vid Sydamerikas största järnvägsmässa i Sao Paulo, Brasilien.

För mer information, se våra maskiner arbeta på YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=s1ZDYfb3UIg