Pandrol: The trusted names in rail infrastructure have joined forces. The power of One. Find out More.

Slipersgrip SG60

Det optimala verktyget för snabb och säker hantering av slipers i olika arbetsmoment. Gripen är utformad för effektiv hantering av slipers utan att skada den. Slipersgripen SG60 är en del av slipersbytaren SB60, som är ett bra verktyg med lång historik. SG60 kan utrustas med olika gripklor beroende på vilken typ av slipers den ska hantera.

Produktfunktioner

  • SPECIFIKATION
    • Vikt: 335 kg
    • Hydraulik: ett dubbelverkande uttag (2 slangar)
    • Gripkraft: 6000kg
    • S45 maskinfäste