Pandrol: The trusted names in rail infrastructure have joined forces. The power of One. Find out More.

EQ rälsaxel – järnvägskonvertering

Utvecklad för ökad säkerhet för spårgående grävmaskiner. Konceptet används för alla våra grävmaskiner från 5 ton upp till 20 ton.

EQ-axeln är konstruerad för att möjliggöra full tvistbarhet och samtidigt säkerställa att minsta tillåtna hjullast inte underskrids. Detta är möjligt tack vare den unika konstruktionen av hjulaxeln och
axelstativet i den av Rosenqvist Rail patenterade EQ-axeln. EQ-axeln finns i flera olika utföranden för att på bästa sätt passa maskiner i olika viktklasser.

Den väsentligt förbättrade säkerheten och prestandan erhålls genom ökad maskinstabilitet och drivning. Den patenterade lösningen gör det möjligt för den spårgående maskinen att kontinuerligt självjustera och fördela lasten på de fyra hjulen. Den lastbärande axeln begränsar de krafter som förs över vid arbete på spåret. Vid utsträckning och rotation av grävarmen flyttas maskinens tyngdpunkt åt sidan. Detta ökar risken för att hjulet längst bort från grävarmen lyfts från rälsen och maskinen spårar ur.

EQ axeln förhindrar detta genom dess funktion som bygger på att maskinens vikt överförs till hjulaxeln via ett axelstativ som har två stycken upplagspunkter som vilar på hjulaxelns översida. Den ”flytande” axeln är monterad i ett överfall som begränsar pendlingen då axeln snedbelastas. Vid rotation så bibehålls åtminstone 20% av axellasten på det mest avlastade hjulet. När ändstoppet nås är det 20% marginal mot att maskinen tippar. EQ-axeln erbjuder en väsentligt större stabilitet än andra stabiliserande axellösningar som används på marknaden.

Produktfunktioner

 • PRODUKTINFORMATION
  • Unik patenterad konstruktion som möjliggör kontinuerlig
  • Minskar risken för urspårning väsentligt
  • Konstruerad och byggd för enkelt underhåll
  • Moduluppbyggd
  • Enkel att anpassa för olika spårvidder
  • Förbättrad rörelseomfång vid arbete
  • Bättre drivning
  • Ökad tillit och förbättrad prestanda genom tillförlitlig stabilitet
  • Testad i enlighet med EN15746
  • 2 hjulsdrift (2WD)
  • Broms på 2 hjul
  • Bärarmaskinen kräver ingen extra hydraulik för EQ axeln
  • Rälshjulsutrustningen manövreras från hytten
  • 2 växlar/hastighet hydraulisk funktion

   

 • PRODUKT OPTIONER

  • 4-hjulsdrift (4WD)
  • Broms på 4 hjul
  • Anpassning mot nationella krav
  • Tilläggsutrustning för att uppfylla nationella krav
 • SPECIFIKATION

  •  Vikt: 500kg (1102Ib)
  • Spårvidd, standard: 1435mm (56.5in)
  • Rälshjul: Löphjul 250 mm, drivhjul 350 mm
  • Annan spårvidd på begäran