Pandrol: The trusted names in rail infrastructure have joined forces. The power of One. Find out More.

Vortok produkter

Smarta lösningar för järnväg

Vortok har unika lösningar för järnvägsunderhåll, signalsystem och neutralisering. Pandrol AB är sedan april 2018 distributör för Vortoks produkter i Sverige.

För underhåll:

  • Säkerhetsstaket
  • Reparationshylsor för skruv till träslipers
  • Rälsklampar
  • Skydd för kablar

För signalsystem:

  • Snabb och enkel installation av detekteringsplattor på sliper

För neutralisering:

  • VERSE, den mest tillförlitliga och kostnadseffektiva metoden att kontrollera att rälsen har den korrekta spänningsfria temperaturen för neutralisering.
  • Neutraliseringsrullar för placering på slipers

Kontakta oss för mer information. Email: info.rosenqvistrail@pandrol.com eller tel. +46 (0)650 16505

Produktfunktioner